Home


 

UWAGA, ZMIANA ADRESU KANCELARII

od 18 września 2023 roku

GW LEGAL GRABIEC&WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych

ul. Lompy 22/1

40-038 Katowice

 

GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK

Naszą kancelarię tworzą prawnicy, którzy nabyli fachową wiedzę i doświadczenie w praktykowanych przez nas dziedzinach prawa. Podejmujemy się realizacji zadań, w których możemy osiągnąć dla naszych klientów najlepszy efekt. Oceniamy ich problemy realnie, ale zawsze staramy się znaleźć najkorzystniejsze wyjście z danej sytuacji. Jeżeli nie możemy pomóc, na pewno nie udajemy, że jest inaczej.

Nie jesteśmy też prawnikami od wszystkiego, bo dzisiejszy świat jest zbyt złożony by znać się na wszystkim. A jak powiedział jeden z bohaterów pewnej prawniczej powieści: „nigdy naprawdę nie zrozumie się człowieka, dopóki nie spojrzy się na sprawy z jego punktu widzenia”.

Jeżeli w naszym zespole nie znajdzie się nikt, kto profesjonalnie zajmie się Twoim przypadkiem, na pewno się o tym dowiesz na samym początku.

Klienci są dla nas szczególnie ważni, bo to ich ocena sprawia, że możemy czerpać satysfakcję z naszej pracy. Zwycięski proces czy rozwiązany problem smakują tylko wtedy, jeżeli prowadzą do czegoś dobrego. W przeciwnym wypadku korzystny wyrok, opinia prawna czy stworzona z naszym udziałem procedura to tylko niepraktyczny kawałek papieru. W końcu już starożytni dostrzegli, że prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe. Ze swojej strony dodalibyśmy, że w prawie liczy się konkret, czyli realne i życiowe podejście do każdego tematu.

Poznaj nas przy dobrej kawie w jednej z naszych lokalizacji – Katowicach albo Rybniku. Możemy też porozmawiać na odległość.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju

Home

Prawo w biznesie

Home

Prawo rodzinne i spadkowe

Home

Prawo pracy

Home

Prawa człowieka


parallax background

Telefon kontaktowy do kancelarii +48 32 307 55 51


KONTAKT MAILOWY
 

Zespół


 

 

 
 

Damian Ruhm

 

Radca prawny


d.ruhm@gw-legal.pl

tel.: +48 32 307 55 51

Jestem radcą prawnym należącym do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Śląskim z wynikiem celującym.

 

W pracy zawodowej zajmuję się głównie prawem cywilnym, medycznym i mieszkaniowym, w tym obsługą prawną przedsiębiorców. Świadczę również regularną i kompleksową pomoc prawną na rzecz wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości, w zakresie wszelkich bieżących problemów prawnych jak i rutynowej windykacji.

 

Ważnym obszarem mojej praktyki są również problemy prawne osób LGBTQIA+, w tym zwłaszcza procesy o ustalenie płci. Współpracuję w tym zakresie z licznymi organizacjami pozarządowymi. Prowadzę również bloga dyskryminowani.pl.

 

Katarzyna Świętek

 

Aplikantka radcowska


k.swietek@gw-legal.pl 

tel.: +48 32 307 55 51

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie odbywam aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Od początku studiów zdobywałam cenne doświadczenie zawodowe poprzez współpracę z radcami prawnymi oraz adwokatami ze Śląska, a także podczas odbywania praktyk w sądzie rejonowym.

W kręgu moich zainteresowań i praktyki znajdują się sprawy należące do szeroko pojętego prawa cywilnego, głównie prawa rodzinnego. W swojej praktyce mam do czynienia również z prawem karnym. Interesuję się także ochroną danych osobowych, prawem autorskim oraz kwestiami prawnymi związanymi z szeroko pojętą branżą e-commerce.

Osobiście stawiam na ciągły rozwój, edukację oraz nieustanne poszerzanie swoich kompetencji. Z natury jestem optymistką, co pozwala mi myśleć, że nie ma sytuacji beznadziejnych, a na każdy spotykający nas problem można znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Jestem zwolenniczką ugodowego rozwiązywania sporów.  

Wiktoria Motyl

 

Asystentka radcy prawnego


w.motyl@gw-legal.pl

tel.: +48 32 307 55 51

 


 

BLOGI

 

 

Prawo dla Ciebie

• reprezentacja w postępowaniach cywilnych i karnych z tytułu błędów medycznych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;

• reprezentacja w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych;

• reprezentacja w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej lekarzy (postępowaniu dyscyplinarnym);

• pomoc w sporach prawnych z NFZ;

• wykłady i szkolenia w zakresie ochrony praw pacjenta, funkcjonowania podmiotów leczniczych i odpowiedzialności karnej lub cywilnej osób wykonujących zawody medyczne.

• reprezentacja stron w postępowaniach cywilnych dotyczących rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy zapłaty wynagrodzenia, zadośćuczynienia za mobbing, odszkodowania za dyskryminację i zwolnienie z pracy;

• obsługa prawna związków zawodowych;

• tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania;

• przygotowanie u pracodawców procedur antydyskryminacyjnych;

• przygotowanie dokumentacji pracowniczej dla pracodawców, w tym umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności;

• pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

• pomoc prawna osobom dotkniętym dyskryminacją oraz wykluczeniem;

• pomoc prawna osobom LGBT;

• reprezentacja przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

• reprezentacja w sprawach o rozwód i separację;

• reprezentacja w sprawach o alimenty;

• reprezentacja w sporach dotyczących kontaktów z dziećmi;

• pomoc ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej;

• pomoc w sądowym i pozasądowym podziale majątku wspólnego małżonków / partnerów;

• reprezentacja w sprawach o przysposobienie.


 

Kontakt


GW LEGAL GRABIEC & WÓJCIK

 

SPÓŁKA PARTNERSKA RADCÓW PRAWNYCH

 

ul. Henryka Sienkiewicza 35/2
40-031 Katowice

 

UWAGA, ZMIANA ADRESU KANCELARII

od 18 września 2023 roku

GW LEGAL GRABIEC&WÓJCIK Spółka Partnerska Radców Prawnych

ul. Lompy 22/1

40-038 Katowice


NIP: 954-279-55-78


ING Bank Śląski SA: 40 1050 1214 1000 0092 5920 3355

 

Telefon

 

+48 32 307 55 51

 

Mail

 

kancelaria@gw-legal.pl


 


    Zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią.